Trafikia har vunnit upphandlingen av trafikmätning till Helsingborgs stad, och kommer fortsätta vara den konsult Helsingborg jobbar med vad gäller trafikmätningar. Avtalet är på två år men kan förlängas med högst två år till.

WordPress Lightbox Plugin