Jan Colliander, tidigare VD för Vectura Consulting, tillträder som ny styrelseordförande i Trafikias moderbolag Sensebit AB. Jan Colliander har lång och gedigen erfarenhet av den tekniska konsultbranschen där han bland annat arbetat som chef för Vägverket Konsult, VD för Atkins Sverige och senast VD för Vectura Consulting. Då Trafikia tidigare var en del av Vectura Consulting känner Jan till verksamheten mycket väl och kan därför direkt tillföra erfarenhet av verksamheten och insikter om hur branschen utvecklas i stort.

– Det är med mycket positiva förväntningar jag har antagit uppdraget som styrelseordförande i Sensebit AB. Marknaden för Trafikinformation utvecklas mycket snabbt och är en allt väsentligare del för att samhällets infrastruktur ska fungera väl. Sensebit utvecklar den nya tekniken inom trafikinformation, teknik och produkter som nu lanseras internationellt. Med det nyförvärvade dotterbolaget Trafikia som är marknadsledande i Sverige när det gäller insamling och analys av trafikinformation, står Sensebit i den absoluta fronten när det gäller trafikinformation säger Jan Colliander, Styrelseordförande i Sensebit AB.

För mer information:
Jan Colliander – Styrelseordförande Sensebit AB, +46 73-029 43 01
Fredrik Zettergren – VD Sensebit AB, +46 70-55 29 607
Mats Hagström – VD Trafikia AB, +46 70-606 31 60

WordPress Lightbox Plugin