Trafikia stärker ytterligare sin position som den ledande leverantören inom trafikmätningsområdet till Trafikverket,  genom att vi i konkurrens vunnit ytterligare ett uppdrag till Trafikverket:

  • ÅDT region Öst. Trafikia är nu leverantör till Trafikverket i fem av dom sex trafikverksregionerna.

Sen tidigare har vi flera andra större kontrakt med Trafikverket

  • Rörliga Wim mätningar, nationellt kontrakt
  • Drift av Trafikverkets fasta mätstationer, nationellt kontrakt
  • ÅDT (årsmedeldygnstrafik) i fem av sex trafikverksregioner
  • Specialmätningar inom trafikmätning, nationellt kontrakt

 

WordPress Lightbox Plugin