Trafikia kommer under de kommande två åren (tom 2016-12-31) med möjlighet till förlängning ett(1) + ett(1) år vara leverantör åt Trafikverket gällande Datafångst av underlag för skattning av trafikarbetets förändring och skattning av hastighetsindex på det statliga vägnätet. Projektet innebär att Trafikia sköter datafångsten på ca 90 mätplatser i hela landet.

WordPress Lightbox Plugin