Trafikverket väljer Trafikia som leverantör i uppdraget Datafångst och ajourhållning för ÅDT-mätningar. Ramavtalet gäller för de geografiska områdena Syd, Väst, Stockholm, Nord och gäller i två år med möjlighet till förlängning ett + ett år.

WordPress Lightbox Plugin