Information och analys

Vi på Trafikia hjälper dig med insamling och analys av trafikinformation. Med kunniga medarbetare och lokalkontor över hela landet hjälper vi våra kunder att bättre förstå trafiken.

Information och analys

Ett fungerande trafik- och transportsystem är en förutsättning för en väl fungerande region. Invånarnas behov av tillgänglighet måste tillgodoses samtidigt som näringslivets behov av varutransporter ska mötas. Nyckeln till att kunna fatta bra och hållbara trafikbeslut är kunskap om trafikantbeteenden, kösituationer och hur trafikanter, cyklister och fotgängare rör sig. Den kunskapen kan vi ge dig. Vi erbjuder helhetslösningar inom trafikinformationsområdet med hög kvalitet och unik kompetens.

Marknadsledande i Norden inom trafikanalys

Med kunniga medarbetare och lokalkontor över hela landet hjälper vi våra kunder att bättre förstå trafiken
8. Bild för utredning och analys

Utredning och analys

Utifrån våra trafik- och hastighets- mätningar och undersökningar kan vi utföra olika typer av utredningar, analyser och åtgärdsförslag för att för dig som kund ge en helhetslösning på en fråga eller problem. Vi finns över hela landet och har unik kompetens inom trafikinformationsområdet. Vi samarbetar även med ett antal underkonsulter för att kunna ge våra kunder en helhetslösning.

Trafikutveckling

Med hjälp av vår produkt "Kommun ÅDT" kan man ta fram planer för farligt gods, Vägunderhållsplaner, Beläggningsplaner, trafiksäkerhetsplaner, trafikutvecklingsplaner mm. Vi kan leverera alla dessa produkter.

Hastighetsundersökning

Vi kan utföra hastighetsundersökningar på sträcka (floating car) eller i punkt. Hastighetsundersökningar kan användas bl.a. för rätt fart i staden, trafiksäkerhetsprogram, buller och utsläppsplaner mm.

U

Korsningsanalys

Med hjälp av bl.a. videoteknik kan vi göra korsningsanalyser i korsningar eller rondeller och rita ut flödesscheman. Detta kan användas för optimering av signaler, åtgärdsförslag i korsningen samt trafiksäkerhetsåtgärder.

Helhetslösningar inom trafikinformationsområdet

Vi erbjuder helhetslösningar med hög kvalitet och unik kompetens

Utvalda uppdrag

Trafikverket ÅDT

Trafikia är huvudleverantör till Trafikverkets temporära mätningar, de så kallade ÅDT-mätningarna. Det är totalt cirka 23 500 avsnitt som mäts med upp till tolvårscykel.  Varje avsnitt mäts vid fyra tillfällen under året för att kunna skatta en årsmededygnstrafik (ÅDT) med osäkerhetsintervall. Trafikia utför även många andra uppdrag åt Trafikverket, som är vår största kund.
Kategori: ÅDT-mätning
Använda produkter: Luftsslang, induktiv slinga

Stockholm

Göteborg

Malmö

Umeå

Gävle

Linköping

Gotland

Karlstad

Borlänge

Malugn

Mora

Östersund

Kiruna

Arjeplog

Luleå

Karlstad

Västerås

Sundsvall

Villhelmina

Göteborgs kommun

Göteborgs Kommun

Trafikia är leverantör av alla Göteborgs stads temporära trafikmätningar. Det är cirka 500 temporära platser som vi mäter årligen. Vi har även installerat en fast trafikmätpunkt till Göteborgs Kommun. Vi utför både fordonsmätningar av olika fordonsklasser och hastighetsmätningar, både för statistiska ändamål och ex för- och efterstudier.
Kategori: Periodisk trafikmätning
Använda produkter: Luftsslang

Täby Kommun

Trafikia utför temporära trafikmätningar på cirka 150 platser varje år. Vi har dessutom drift och underhåll av kommunens femton fasta cykelstationer varav en cykelbarometer. Dessutom en rad andra uppdrag inom trafikinformationsområdet ex korsningsanalyser (videoanalyser)
Kategori: Periodiska mätningar, fast mätstation, korsningsanalys
Använda produkter: Luftsslang, induktiv slinga, videodetektering

Täby Kommun

Senaste nyheter

Cykelkonferensen 2023

Trafikia kommer att deltaga vid årets cykelkonferens den 30-31 augusti, de här gången på Quality Hotel i Sundsvall. Besök gärna vår monter för att diskutera cykelfrågor eller andra trafikrelaterade frågor.

läs mer

ÅDT – Årsmedeldygnstrafik till Trafikverket

Trafikia har vunnit ett anbud för trafikmätning av ÅDT på Trafikverkets vägar i region Nord, Väst och Syd. Avtalet är värt ca 55 Mkr under en fyra års period (2+1+1). Trafikia har sedan tidigare även avtal på ÅDT mätningar i region Öst. Samtidigt har Trafikia ett...

läs mer

Konsulttjänster inom Vägdatatrafikområdet

Trafikia har blivit antagen som huvudleverantör av "Konsulttjänster inom Vägdatatrafikområdet" av Trafikverket. Vi ser fram mot vara leverantör av dessa tjänster till Trafikverket och övriga kontrakt vi har med Trafikverket.

läs mer
WordPress Lightbox Plugin