Teknik | Produkter och system

Läs om de verktyg som Trafikia erbjuder och använder

Rätt teknik

Utifrån hur länge man önskar mäta, syftet med mätningen och kvalitén man önskar på en mätning väjer vi teknik och paketerar ett helhetserbjudande. Mätningarna paketeras och redovisas digitalt i bla vårt redovisningsystem (se tjänster). Läsa om de tekniker vi jobbar med nedan.

Helhetslösningar inom trafikinformationsområdet

Vi erbjuder helhetslösningar med hög kvalitet och unik kompetens

Luftslang

Den typ av detektor vi har för tryckluftslangmätning är Metor 2000 och 3000. Axeldetektering av 15 olika fordonsklasser. Billig och snabb installation som passar till tillfälliga mätningar. Mäter även hastighet. Vi har ca 1000 enheter i Sverige passar bra om man ex vill mäta av en hel kommun samtidigt.

Magnetiska sensorer

Vi har magnetometersensorer från Sensebit. Finns i många utföranden för ex fasta, halvfasta och rörliga mätpunkter. Finns även i olika utförande för strömförsörjning ex batteri, solcell och 220 V. En sensor per körfält borras ner i vägbanan på 15 minuter. Du kan erhålla minst 15 fordonsklasser. Utgående signal som kan styra ex hastighetskyltar. Mäter även hastighet.

Videoanalys

Med hjälp av videodetektering kan vi analysera trafiken på en sträcka eller i en korsning. Passar utmärkt för resmönsteranalys i bla korsningar och rondeller. Appliceras lätt vid sidan av vägen med uppdragbar mast.

Induktiva slingor

Traditionellt har man använt induktiva slingor vid fasta mätpunkter. Vi har bla Metor4000 och Metor Light för detta ändamål. Ger längdklassificering på 6 fordonsklasser. Ganska omfattande installation då slingor måste fräsas ner i varje körfält.

Radar

Vi har radarutrustning av märket Sierzega SR4. Fördelen med radar är att den är vägsides monterad kräver ingen åtgärd på vägen. Klarar inte lika många fordonsklasser som ex slang.

Bild på radar
Bild på cykelmätning

Cykelmätningar

Vi har speciell utrustning för att mäta cykel både i blandtrafik och på cykelvägar. Både för kortidsmätningar och fasta mätningar. Man kan även mäta hastigheter på cyklar.
Vi kan genom underleverantör även erbjuda cykelbarometrar.

Viktmätningar

Vi har utrustning för att mäta vikter på fordon i rörelse sk WIM (Weigh in motion) system. Det system vi har är baserat på B-WIM system. Passar utmärkt för att bla se på överlaster

Bild på WIM
WordPress Lightbox Plugin