Uppdrag | Kundgrupper och utvalda uppdrag

Läs om våra kunder och några exempel på uppdrag Trafikia utfört
Z

Myndigheter

Trafikverket är vår enskilt största kund, men vi jobbar även mot andra myndigheter som t.ex. VTI och finska Vägverket.

Z

Kommuner

Vi jobbar med ett 100 tal kommuner i olika omfattningar, allt från helhetsåtaganden till enskilda mätningar.

Z

Företag

Vi jobbar med företag inom många områden som LKAB, SSAB, parkeringsbolag och återvinningsanläggningar.

Z

Intresseorganisationer

Hem- och -skola föreningar, enskilda vägföreningar och andra typer av intresseföreningar är en av våra kundgrupper.

Utvalda uppdrag

Trafikverket ÅDT

Trafikia är huvudleverantör till Trafikverkets temporära mätningar, de så kallade ÅDT-mätningarna. Det är totalt cirka 23 500 avsnitt som mäts med upp till tolvårscykel.  Varje avsnitt mäts vid fyra tillfällen under året för att kunna skatta en årsmededygnstrafik (ÅDT) med osäkerhetsintervall. Trafikia utför även många andra uppdrag åt Trafikverket, som är vår största kund.
Kategori: ÅDT-mätning
Använda produkter: Luftsslang, induktiv slinga

Stockholm

Göteborg

Malmö

Umeå

Gävle

Linköping

Gotland

Karlstad

Borlänge

Malugn

Mora

Östersund

Kiruna

Arjeplog

Luleå

Karlstad

Västerås

Sundsvall

Villhelmina

Göteborgs kommun

Göteborgs Kommun

Trafikia är leverantör av alla Göteborgs stads temporära trafikmätningar. Det är cirka 500 temporära platser som vi mäter årligen. Vi har även installerat en fast trafikmätpunkt till Göteborgs Kommun. Vi utför både fordonsmätningar av olika fordonsklasser och hastighetsmätningar, både för statistiska ändamål och ex för- och efterstudier.
Kategori: Periodisk trafikmätning
Använda produkter: Luftsslang

Täby Kommun

Trafikia utför temporära trafikmätningar på cirka 150 platser varje år. Vi har dessutom drift och underhåll av kommunens femton fasta cykelstationer varav en cykelbarometer. Dessutom en rad andra uppdrag inom trafikinformationsområdet ex korsningsanalyser (videoanalyser)
Kategori: Periodiska mätningar, fast mätstation, korsningsanalys
Använda produkter: Luftsslang, induktiv slinga, videodetektering

Täby Kommun

Stockholm

Göteborg

Malmö

Umeå

Gävle

Linköping

Gotland

Karlstad

Borlänge

Malugn

Mora

Östersund

Kiruna

Arjeplog

Luleå

Karlstad

Västerås

Sundsvall

Villhelmina

Trafikverket Bridge-WIM

Trafikia är leverantör av temporära viktmätningar till Trafikverket. Det är Bridge Weight in motion (B-WIM ) mätningar som utförs. Det är ett 20 tal mätplatser spridda över hela Sverige som mäts varje år. Man kan se både totalvikten för varje fordon och dessutom respektive axels vikt. Varje mätning utförs under en vecka under sommarperiod.
Kategori: Bridge-WIM
Använda produkter: Bridge-WIM

Lunds Kommun

Trafikia utför trafik- och hastighetsmätningar åt Lunds Kommun. Lund har även 7 vägavsnitt med 14 WD-300 enheter nedborrade i vägbanan som medför att dom kan starta och stoppa mätningar direkt från kontoret. Även lagring och redovisning hämtas hem via webbaset program. Se mer under teknik, magnetiska sensorer.

Kategori: Magnetiska sensorer
Använda produkter: Sensebitsensor WD-300

Lunds kommun

Stockholm

Göteborg

Malmö

Umeå

Gävle

Linköping

Gotland

Karlstad

Borlänge

Malugn

Mora

Östersund

Kiruna

Arjeplog

Luleå

Karlstad

Västerås

Sundsvall

Villhelmina

Trafikverket Hastighetsundersökning

Trafikia utför hastighetsundersökningar på cirka 1500 platser under  sommarperioden 2016 åt Trafikverket. Platserna är spridda i hela Sverige på det statliga vägnätet. Varje mätplats mäts under ett dygn.  Denna stora hastighetdundersökning utförs vart fjärde år.
Kategori: Hastighetsundersökning
Använda produkter: Luftsslang

Uppsala nya tidning

Trafikia har utförd automatiska videoanalyser av trafiken vid ett antal korsningar i Uppsala kommun för att studera antal fordon och oskyddade trafikanter (fotgängare och cyklister) som passerar digitala reklamtavlor. Detta är bara ett exempel av många kunder vi har från företagen i Sverige.
Kategori: Korsningsanalys
Använda produkter: Automatisk video-detektering

Uppsala

WordPress Lightbox Plugin