Information och analys

Vi på Trafikia hjälper dig med insamling och analys av trafikinformation. Med kunniga medarbetare och lokalkontor över hela landet hjälper vi våra kunder att bättre förstå trafiken.

Läs mer

Trafikinformation

Utifrån hur länge man önskar mäta, syftet med mätningen och kvalitén man önskar på en mätning väjer vi teknik och paketerar ett helhetserbjudande. Mätningarna paketeras och redovisas digitalt i VTR och rapport enligt kundens önskemål.

7. Bild för trafikinformation

Vilken information får jag?

Från en trafikmätning kan du få en mängd information som antal fordon per vald tidsenhet, riktning, fordonsuppdelat, hastighet samt värden som maxtimme, medelhastighet, VaDT, VeDT, ÅDT, 85-percentilen på hastigheten mm.

Antal fordon

Beroende på vilken mätteknik som används kan du få trafiken uppdelat i ett antal olika fordonsklasser (max 15 som standard). Mätningarna kan redovisas i valfritt tidsintervall alltifrån enskilda fordon till ex per dygn. Mätningarna kan redovisas per riktning. Sammanställning på dygn och vecka. Du får mått som antal fordon per riktning och totalt, maxtimme förmiddag, maxtimme eftermiddag, antal per fordonsklass.

Hastigheter

Hastigheterna kan redovisas i valfritt tidsintervall alltifrån enskilda fordon till ex per dygn. Mätningarna kan redovisas per riktning. Sammanställning på dygn och vecka. Du får mått som skyltad hastighet, medelhastighet, Antal över skyltad hastighet, Andel över skyltad hastighet, Medelhastighet över skyltad hastighet, 85-percentil, Differentierad hastighet (vid skolor ex)

Fordonstyper

Beroende på vilken mätteknik kan man få olika antal fordonsklasser. Den mätteknik som är vanligast idag för kortidsmätningar vid enstaka tillfällen är slangmätningar. Med slangmätningar kan man få flera fordonsklasser, förutom MC, Personbil och Lastbil finns flera fordonskombinationer med släp totalt upp till 15 fordonsklasser.

 

 

Marknadsledande i Norden inom trafikanalys

Med kunniga medarbetare och lokalkontor över hela landet hjälper vi våra kunder att bättre förstå trafiken

8. Bild för utredning och analys

Utredning och analys

Utifrån våra trafik- och hastighets- mätningar och undersökningar kan vi utföra olika typer av utredningar, analyser och åtgärdsförslag för att för dig som kund ge en helhetslösning på en fråga eller problem. Vi finns över hela landet och har unik kompetens inom trafikinformationsområdet. Vi samarbetar även med ett antal underkonsulter för att kunna ge våra kunder en helhetslösning.

Trafikutveckling

Med hjälp av vår produkt "Kommun ÅDT" kan man ta fram planer för farligt gods, Vägunderhållsplaner, Beläggningsplaner, trafiksäkerhetsplaner, trafikutvecklingsplaner mm. Vi kan leverera alla dessa produkter.

Hastighetsundersökning

Vi kan utföra hastighetsundersökningar på sträcka (floating car) eller i punkt. Hastighetsundersökningar kan användas bl.a. för rätt fart i staden, trafiksäkerhetsprogram, buller och utsläppsplaner mm.

U

Korsningsanalys

Med hjälp av bl.a. videoteknik kan vi göra korsningsanalyser i korsningar eller rondeller och rita ut flödesscheman. Detta kan användas för optimering av signaler, åtgärdsförslag i korsningen samt trafiksäkerhetsåtgärder.

Helhetslösningar inom trafikinformationsområdet

Vi erbjuder helhetslösningar med hög kvalitet och unik kompetens

Utvalda uppdrag

Trafikverket ÅDT

Trafikia är huvudleverantör till Trafikverkets temporära mätningar, de så kallade ÅDT-mätningarna. Det är totalt cirka 23 500 avsnitt som mäts med upp till tolvårscykel.  Varje avsnitt mäts vid fyra tillfällen under året för att kunna skatta en årsmededygnstrafik (ÅDT) med osäkerhetsintervall. Trafikia utför även många andra uppdrag åt Trafikverket, som är vår största kund.
Kategori: ÅDT-mätning
Använda produkter: Luftsslang, induktiv slinga

Stockholm

Göteborg

Malmö

Umeå

Gävle

Linköping

Gotland

Karlstad

Borlänge

Malugn

Mora

Östersund

Kiruna

Arjeplog

Luleå

Karlstad

Västerås

Sundsvall

Villhelmina


Göteborgs kommun

Göteborgs Kommun

Trafikia är leverantör av alla Göteborgs stads temporära trafikmätningar. Det är cirka 500 temporära platser som vi mäter årligen. Vi har även installerat en fast trafikmätpunkt till Göteborgs Kommun. Vi utför både fordonsmätningar av olika fordonsklasser och hastighetsmätningar, både för statistiska ändamål och ex för- och efterstudier.
Kategori: Periodisk trafikmätning
Använda produkter: Luftsslang


Jönköpings Kommun

Trafikia utför temporära trafikmätningar på cirka 150 platser varje år. Vi har dessutom drift och underhåll av kommunens tre fasta trafikmätningsstationer. Trafikia utför dessutom ett trettiotal cykelmätningar årligen samt en rad andra uppdrag inom trafikinformationsområdet ex nummerskrivningar (resmönsteranalyser)
Kategori: Periodiska mätningar, fast mätstation, cykelmätning
Använda produkter: Luftsslang, induktiv slinga

Jönköpings Kommun

Senaste nyheter

Trafik- och Gatudagar

Möt Trafikia på Trafik- och Gatudagarna 3-4 oktober på Clarion Hotell, Ringvägen 98, Stockholm. Vi finns i monter nummer 5. Se vårt nya program för redovisningar av trafikmätning Traffic Web. läs mer

Stockholms stad

Stockholms Stad väljer Trafikia som leverantör av trafik, cykel och fotgängarmätningar. Trafikia är huvudleverantör av trafik- och hastighetsmätningar till Sveriges två största kommuner Stockholm och Göteborg. Kontraktet är på två år med möjlighet till förlängning i... läs mer

Helsingborg stad väljer Trafikia

Trafikia har vunnit upphandlingen av trafikmätning till Helsingborgs stad, och kommer fortsätta vara den konsult Helsingborg jobbar med vad gäller trafikmätningar. Avtalet är på två år men kan förlängas med högst två år till. läs mer
WordPress Lightbox Plugin