Vi på Trafikia genomför årligen tusentals trafikmätningar i Norden. Vi hjälper kunder med allt från mindre studier på några enstaka gator till större nationella uppdrag som spänner över flera år. Inte sällan kräver uppdragen lite kreativitet och bjuder ibland på spännande miljöer. Ett sådant uppdrag som pågår just nu är mätningar på Vildmarksvägen i Stekenjokk.

Vildmarksvägen är en av Sveriges högst belägna vägar och går över Stekenjokkplatån mellan Lappland och Jämtland. I söder börjar vägen vid E45 i Strömsund och går vidare över fjällen till Vilhelmina. Vildmarksvägens sträckning över Stekenjokk är en av få ställen i Sverige där vägen går rakt igenom kalfjället och ger dig möjlighet att fjällvandra på hjul. Vägen är öppen från början av juni fram till mitten av oktober, då den under övriga delar av året har ett snötäcke på upp till fyra meter.

Plogning av Vildmarksvägen

För att få bättre besöksstatistik gav beställaren Southlapland oss på Trafikia i uppdrag att mäta trafiken på vägen, under den del av året vägen är öppen, under flera års tid. De stora snömängderna gör installationer av utrustning vid sidan av vägen omöjlig. För att kunna samla noggrann trafikdata valde vi på Trafikia därför att installera magnetometersensorer av typen FLEX från Sensebit som ligger nedgrävda i körbanan.

– Sensorerna mäter under tiden då vägen är öppen och går sedan i ide för att vakna upp och fortsätta mäta igen när våren kommer. De kommunicerar direkt med mobilnätet från vägen och kräver därför ingen utrustning vid sidan av vägen. Kunden kan själv följa trafiken direkt i Trafficweb.” -säger Mats Hagström, VD på Trafikia.

Sensorer i vägbanan

Mätningarna är inne på det andra året och vägen plogas nu fri från snö för att återigen kunna öpnnas den 6:e juni.

Läs mer om Vildmarksvägen och Stekenjokk
https://stekenjokk.se/
https://wildernessroad.eu/

Läs mer om sensorerna och Trafficweb
http://www.sensebit.se/vehicle-sensors/
http://www.trafficweb.se

WordPress Lightbox Plugin