Hastighetsundersökning 2016

Trafikverket har valt Trafikia som leverantör av den stora Hastighetsundersökningen 2016. En rikstäckande undersökning av hastigheter på det statliga vägnätet som utförs vart fjärde år.

Trafikia på Vejforum

Trafikias är utställare på Vejforum i Nyborgs Strand den 2 december kl 10:00 – 3 december kl 15:00. Välkommen att besöka oss i monter nr 28. Mer info om Vejforum: www.vejforum.dk

Nytt ramavtal gällande ÅDT-mätningar

Trafikverket väljer Trafikia som leverantör i uppdraget Datafångst och ajourhållning för ÅDT-mätningar. Ramavtalet gäller för de geografiska områdena Syd, Väst, Stockholm, Nord och gäller i två år med möjlighet till förlängning ett + ett år.

Nytt projekt Datafångst – trafikarbetets förändring

Trafikia kommer under de kommande två åren (tom 2016-12-31) med möjlighet till förlängning ett(1) + ett(1) år vara leverantör åt Trafikverket gällande Datafångst av underlag för skattning av trafikarbetets förändring och skattning av hastighetsindex på det statliga...

ITS-Dalarna

Trafikia är nu medlem i ITS-Dalarna. ITS-Dalarna är ett regionalt klustersamarbete, bestående av organisationer med närvaro i Dalarna och med verksamhet inom ITS-området.
WordPress Lightbox Plugin