Trafikverket har valt Trafikia och moderbolaget Sensebit som leverantör för det nya nationella systemet för trafikmätning, TF. Vi kommer att leverera en lösning baserat på trafik-sensorn FLEX Real-time och trafikdata-plattformen Trafficweb. Systemet möjliggör en mer automatiserad, robust och noggrann trafikdatainsamling för Trafikverket. Befintliga system inom Trafikverket kommer att integrera med Trafficweb för tillgång till trafikdata.

Det nya systemet ersätter det befintliga TF-systemet som är baserat på induktiva slingor och som varit aktivt sedan slutet på 90-talet. Målet är att modernisera datainsamlingen genom att introducera ett mer robust och automatiserat system som är både noggrant och kostnadseffektivt.

”Vi är väldigt glada över att ha blivit betrodda med att leverera ett såpass viktigt nationellt system. Vår långa erfarenhet inom trafikdata-området tillsammans med teknik från Sensebit gör att vi kan förse Trafikverket med både ett modernt och robust system samt en organisation som kan stötta kunden hela vägen från planering till analys.” säger Mats Hagström, VD på Trafikia.

WordPress Lightbox Plugin