Trafikia är idag huvudleverantör av rörliga viktmätningar till Trafikverket. Vi har nu fått en tilläggsbeställning på tio broar mätas som tilläggsplatser till det nationella B-WIM uppdrag vi redan har. Mätningen sker i år på dessa tilläggsplatser för att få en föremätning innan det eventuellt nya vägnätet BK4, där total bruttovikt som kommer att tillåtas blir 74 ton, träder i kraft inom 1 år från regeringsbeslut som väntas tas under året (vilket då förväntas träda i kraft under 2018). Mätning sker med Bridge weigh in motion system. Varje enskilt tungt fordon > 3,5 ton vägs, i normal körhastighet,  vid passage över bro och förutom totalvikt fås tex. fordonsklass, axelvikter samt hastighet för de enskilda fordonen. Beställare är Trafikverket.

WordPress Lightbox Plugin