WIM (Weigh in motion)

Trafikia har tecknat avtal med Trafikverket på rörliga bromätningar med hjälp av Bridge WIM. Kontraktet gäller upp till sex år. Vi har även tecknat ett kontrakt med Trafikverket om fyra fasta viktstationer High speed WIM i Helsingborg, Jönköping, Gävle och...

ÅDT – Årsmedeldygnstrafik till Trafikverket

Trafikia har vunnit ett anbud för trafikmätning av ÅDT på Trafikverkets vägar i region Nord, Väst och Syd. Avtalet är värt ca 55 Mkr under en fyra års period (2+1+1). Trafikia har sedan tidigare även avtal på ÅDT mätningar i region Öst. Samtidigt har Trafikia ett...
WordPress Lightbox Plugin