Trafikia har vunnit ett anbud för trafikmätning av ÅDT på Trafikverkets vägar i region Nord, Väst och Syd. Avtalet är värt ca 55 Mkr under en fyra års period (2+1+1). Trafikia har sedan tidigare även avtal på ÅDT mätningar i region Öst.

Samtidigt har Trafikia ett uppdrag att byta ut Trafikverkets alla fasta trafikmätning stationer mot nya Sensorer från moderbolaget Sensebit

WordPress Lightbox Plugin