Trafikia har levererat och installerat totalt 15 st fasta cykelräknare för kontinuerlig räkning i Täby kommun. Kommunen har ett mål om fördubblad cykling på 10 år och med de nya räknarna ges ett bra underlag för att se hur många som väljer cykeln. Statistik från cykelräknarna överförs till analysverktyget Trafficweb där kommunen samlar all sin trafikdata. På en av platserna installerades även en cykelbarometer som visar antal cyklar idag och i år.


Foto: Richard Skoglund, Stora Marknadsvägen Täby

WordPress Lightbox Plugin