Trafikverket har gjort en utvärdering av olika sensorer vid en teststation i Amsberg. Vår sensor, WD-300 från Sensebit, fick väldigt bra testresultat. Sensorn missade bara ett endaste fordon. Även klassificeringen är mycket bra med endast två tunga, och ett lätt, fordon fel-klassificerade. Resultatet var klart bäst av alla utrustningar som testades. I testet ingick även ATK-radarn RS242 från Sensys Gatso Group, trycklufts-slangar och induktiva slingor.

Den fullständiga rapporten från Trafikverket kan laddas ner här: Verifiering av trafikmätningar Amsberg

WordPress Lightbox Plugin