Trafikia stärker sin ledande position som huvudleverantör av trafikrelaterad information till Trafikverket. Trafikia har vunnit två upphandlingar från Trafikverket  ”Konsulttjänster för uppdrag inom Vägtrafikdataområdet” och ”Konsulttjänster avseende datafångst av underlag för skattning av hastighetsindex på det statliga svenska vägnätet”. Trafikverket har dessutom förlängt två befintliga kontrakt  ”Fångst av cykel- och mopedtrafik” och ”Hastighetsundersökningar”.

WordPress Lightbox Plugin